Работодатели
 
Служители
 
Брой служители:
Месечна сума, предоставяна във ваучери на 1 служител:
Сума, предоставяна на всички служители месечно
Ваучери за храна: Средства, предоставени в пари към заплатата
Осигурителни вноски - 17.90% (заплата)
Данък върху социалните разходи-10%
Общ разход за храна
Месечна икономия:
Годишна икономия: